Terapie


Energetické posílení pomocí Reiki

Reiki je forma alternativní medicíny, vyvinutá v roce 1922 japonským budhistou Mikao Usuim.

Metoda vychází z východních filozofií. Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel/objevitel/popularizátor je uváděn Mikao Usui.  Metoda vychází z existence vitální energie Reiki v těle  člověka, existence příslušných energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.

Působit Reiki může člověk, který prošel zasvěcením (= iniciací) svého energetického systému (aura, čakry, meridiány) k přijímání a dalšímu předávání duchovní energie. Zasvěcení posílí energetickou vibraci aury, energetických center (čaker) a vede ke zvětšení objemu energie daného studenta Reiki. Zasvěcování je čtyřstupňové. Dříve se vyučovala Reiki ve třech stupních, postupně se však třetí stupeň rozdělil na dva: III.A: mistr Reiki léčitel a III.B neboli IV.: mistr Reiki učitel. ( zdroj: Wikipedie )

Pracuji na úrovni mistr Reiki léčitel.

Někteří lidé tvrdí: " Reiki je dar od Boha, a tak by mělo být předáváno zdarma". Tento ušlechtilý postoj má však několik nedostatků. Pokud něco obdržíme zdarma, často si toho nevážíme. Člověk, který nám předává reiki nám věnuje svůj drahocenný čas, proto si zaslouží přiměřenou odměnu. ( neplatíte za Reiki, ale za čas, který vám věnuje )

Reiki ošetření v žádném případě nenahrazuje případnou lékařskou péči, ale naopak velmi pozitivně pomáhá a doplňuje práci lékařů a klasické medicíny. 

Působení Reiki během masáže  100,-

Samostatné energetické ošetření 60 min.  600,- ( úvodní rozhovor, diagnostika, energetické ošetření, nácvik afirmací ) za každých dalších započatých 15 min. 150,-